XIX. kongres České ortodontické společnosti 
 Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XIX. Kongres ČOS
Na Pankráci 17, 14021 Praha 4
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2018@guarant.cz  
Web: www.kongrescos.cz  

on-line registrační formulář je dostupný zde  

Registrační poplatky

# Kategorie Platba do 29.6.2018 Platba od 30.6.2018
1. Členové ČOS, SOS - praktičtí ortodontisté 12 500 Kč 13 500 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS 15 000 Kč 16 000 Kč
3. Zaměstnanci *) 5 000 Kč 6 000 Kč
4.1. Postgraduanti (členové ČOS, SOS) **) 4 500 Kč 5 500 Kč
4.2. Postgraduanti (nečlenové ČOS, SOS) **) 5 500 Kč 6 500 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky 4 500 Kč 5 000 Kč
7. Zubní technici 4 500 Kč 5 000 Kč
8. Zubní lékaři - neortodontisté – 4.-5.10.2018 (včetně Gala večera) 8 000 Kč 9 000 Kč
9. Aktivní účastníci - přednáška - 1. autor 0 Kč 0 Kč
10. Čestní členové ČOS, SOS 0 Kč 0 Kč
11. Student zubního lékařství ***) 3 500 Kč 4 500 Kč
*) Členové České ortodontické společnosti a Slovenské ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickém oddělní jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Lékaři ve specializační přípravě v ortodoncii nebo maxilofaciální chirurgii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení kliniky).
***) Studenti zubního lékařství (doloží potvrzením z fakulty). Poplatek je za tři kongresové dny.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje:

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 4. - 6.10.2018, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 4.10.2018.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Gala večer dne 5.10.2018.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 4.10.2018.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Gala večer dne 5.10.2018.
 • Pěší prohlídka Českého Krumlova 5.10.2018

Registrační poplatek pro kategorii 6 a 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 4. - 5.10.2018.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 4. - 5.10.2018.
 • Obědy dne 4. - 5.10.2018.
 • Uvítací večer dne 4.10.2018.
 • Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky dne 4.10.2018.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program v daný den, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky a oběd.
 • Uvítací večer dne 4.10.2018.
 • Vstup na Gala večer dne 5.10.2018.

Registrace pro kategorie 9 a 10 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 4. - 6.10.2018, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 4.10.2018.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Gala večer dne 5.10.2018.

Registrace pro kategorii 11 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 4.-6.10.2018, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 4.10.2018.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem na COS2018@guarant.cz  .

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

1. platba bankovním převodem

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 20.9.2018. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému  

2. Platba platební kartou

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA a Diners Club.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém  

Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení rezervace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (COS2018@guarant.cz  ) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
Do 9.8.2018 administrativní poplatek 300 Kč
Od 10.8. do 6.9.2018 50% registračního poplatku
Od 7.9.2018 100% registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 300 Kč manipulační poplatek.


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Partner společenského večera pro ortodontické asistentky a zubní techniky

Partner mobility