Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

Přijměte mé srdečné pozvání na v pořadí již 19. kongres České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 4.-6. října 2018 v Českém Krumlově.

Překrásné jihočeské město Český Krumlov je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Vzhledem k tomu, že místem jednání bude Zámecká jízdárna v areálu českokrumlovského zámku, historický potenciál města bude využit naplno.

Zvolená témata však budou vysoce aktuální. Prvním tématem je retence zubů - jeden z nejsložitějších problémů, kterým čelí ortodontisté, jejich odvěký crux medicorum. V současné době na tuto problematiku není snad povolanějších odborníků než jsou pozvaní hlavní řečníci Prof. Adrian Becker a Prof. Stella Chaushu, tým z univerzity Hadasah v Jeruzalémě. Za přispění ostatních přednášejících, jako jsou Doc. Pavlína Černochová, Dr. Ivo Marek, Dr. Jiří Krug aj., bude po první dva kongresové dny management léčby retinovaných zubů vyčerpán komplexně. Věříme, že účast bude přínosem i pro spolupracující dentoalveolární chirurgy.

Třetí kongresový den věnujeme jedné z nejčastějších malokluzí - II. třídě. Dr. Cesare Luzi, Dr. Skander Ellouze, Prof. Alberto Caprioglio, Dr. Morten Laursen, Prof. René Foltán a další budou diskutovat nejrůznější modality léčby této vady, včetně terapie pomocí fixních aparátů, aparátu Invisalign i chirurgicko- ortodontického způsobu řešení.

Čestné členství České ortodontické společnosti obdrží Dr. Olga Stecherová, která se významně zasloužila o vývoj ortodoncie nejen v jižních Čechách. Kromě toho však budeme svědky ještě jedné, naprosto unikátní události. Za celoživotní přínos ortodoncii bude laureátem čestného členství ČOS také žijící legenda Prof. William Proffit, jenž nás potěší čestnou přednáškou Bedřicha Neumanna.

Jako obvykle budou součástí kongresu i sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky a výstava firem. Náplní sekce pro asistentky budou moderní 3D technologie (skenování, fóliové aparáty apod.), interdisciplinární spolupráce a management a marketing ortodontické praxe. Program zubních techniků bude souviset s jedním z hlavních témat kongresu - bude věnován aparátům pro léčbu II. tříd a dále též 3D technologiím. Výstava firem se uskuteční ve foyer jízdárny a přilehlých výstavních prostorách.

Naším úkolem je zajistit nejen vysokou odbornou úroveň kongresu, ale také bohatý kulturně-společenský program. K jeho úspěšnému naplnění by měl vést i společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky a v neposlední řadě též prezidentský gala večer, jež bude stylisticky korespondovat s barokně- rokokovými kulisami jízdárny.

Těšíme se na společné setkání v Českém Krumlově.

Za organizační výbor kongresu,

MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D.
Prezident kongresu


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Partner společenského večera pro ortodontické asistentky a zubní techniky

Partner mobility