XIX. kongres České ortodontické společnosti 
 Retence zubů

Prof. Adrian Becker, D.M.D.   

Prof. Stella Chaushu, D.M.D., Ph.D.   

Kongresový kurz - Čtvrtek 4. října 2018

Ortodontisté se většinou potýkají se zuby, které normálně prořezaly do dutiny ústní a jsou schopny nabídnout ortodontickou léčbu s vysokou předvídatelností úspěchu. Pokud se ale jedná o retinované zuby, často nejde vše podle plánu. Existuje široká škála možných příčin retence zubů a každá z nich vyžaduje vhodnou léčebnou modalitu, ačkoli šance na úspěch v mnoha z těchto scénářů nejsou velké. Šance se snižují ještě víc, když je prováděna zbytečně agresivní chirurgická léčba, která retinované zuby příliš obnažuje, nebo když jsou zuby řazeny špatným směrem. Některé patologické procesy, jako je ankylóza nebo invazivní cervikální resorpce kořene, mohou nic netušícího ortodontistu velmi překvapit. Bohužel existuje velmi málo postgraduálních ortodontických programů, které zahrnují systematický a odůvodněný přístup specificky k léčbě retinovaných zubů v jejich učebních osnovách. Cílem kurzu je rozšířit znalosti, zlepšit diagnostiku a klinické dovednosti účastníků v této oblasti. Je založen na letitém původním výzkumu a klinických zkušenostech, které jsou základními faktory, jež ovlivňují akademické znalosti a úspěšnost léčby.


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Partner společenského večera pro ortodontické asistentky a zubní techniky

Partner mobility