XIX. kongres České ortodontické společnosti 
 Prof. Adrian Becker, D.M.D.

Prof. Adrian Becker je emeritním profesorem ortodontického oddělení kliniky zubního lékařství na hebrejské univerzitě Hadassah v Jeruzalémě. Je autorem knihy Orthodontic Treatment of Impacted Teeth (Ortodontická léčba retinovaných zubů), jejíž zatím poslední 3. vydání je z roku 2012. Dále je spoluautorem dalších 11 monografií a hlavním autorem více než 150 v mezinárodních ortodontických časopisech. Dr. Becker je bývalým nebo současným členem redakčních rad časopisů American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Angle Orthodontist, Seminars in Orthodontics, Journal of Clinical Orthodontics, World Journal of Orthodontics, Orthodontics and Craniofacial Research, Progress in Orthodontics, Mondo Ortodontico. Je držitelem prestižních ocenění Dewel Clinical Research Award za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2015 v AJO-DO a Paul Herren Award na univerzitě v Bernu v roce 2017. Jako prezident pořádal v roce 1998 v Jeruzalémě VII. sympózium dentofaciálního vývoje a funkce. V roce 2005 byl hostujícím profesorem v Sydney v rámci programu Keith Godfrey každoročně pořádaném australskou univerzitou. V roce 2006 se stal laureátem čestné přednášky Cecila Steinera na univerzitě v Los Angeles. Jako pozvaný řečník přednášel na národních kongresech po celém světě – v USA (11x), Velké Británii (3x), Irsku, Belgii, Nizozemí (2x), Dánsku, Turecku (2x), Austrálii, Itálii (2x), Řecku (3x), Rakousku, Kypru, Švýcarsku, Německu, Španělsku, Rumunsku, Indii, Polsku. Komplexní management retinovaných zubů prezentuje celosvětově při jednodenních, dvoudenních a třídenních kurzech a jeho pravidelně aktualizované webové stránky www.dr-adrianbecker.com jsou bohatým zdrojem informací na toto téma.


Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Partner společenského večera pro ortodontické asistentky a zubní techniky

Partner mobility