Místnost
08:00 - 19:00
REGISTRACE
08:55 - 09:00
Úvodní slovo
Beata Střídová
09:00 - 09:30
Základní principy kombinované ortodontickochirurgické léčby
Petr Jindra
09:30 - 10:00
4D – Nová dimenze v Ortodoncii
Sherif Kandil
10:00 - 10:30
Přestávka
10:30 - 11:30
3D Tisk
Ladisláv Bernát
11:30 - 12:30
Přestávka na oběd
12:30 - 13:30
Modifikace aparátů pro maximální expanzi
Marián Svorad / Jiří Baumruk
13:30 - 14:00
Expandery u pacientů s vrozenými vadami
Wanda Urbanová
14:30 - 16:30
Workshop 1: Virtuální set up
Jiří Běl
18:00 - 18:15
Slavnostní zahájení kongresu
Agata Mohammad
18:45 - 19:00
Welcome drink
19:00 - 01:00
Společenský večer pro ortodontické asistentky, dentální hygienistky a zubní techniky „Garage Club“