Místnost
08:30 - 10:00
REGISTRACE
08:30 - 09:00
Lékaři bez hranic
Tomáš Šebek
diamond
09:00 - 09:30
Estetické zákroky v obličeji z pohledu plastického chirurga
Roman Kufa
diamond
09:30 - 10:15
Týmově, na společné vlně!
Jiří Krug
diamond
10:15 - 11:00
Autotransplantace zubů: Chirurgické techniky a hojení autotransplantátu
Paweł Plakwicz
diamond
11:00 - 11:30
Přestávka
11:30 - 12:00
Retence, ageneze a ankylóza v místě druhého premoláru – možnosti řešení
Ivo Marek
diamond
12:00 - 12:30
Retence, ageneze a ankylóza v místě druhého premoláru – možnosti řešení
Michal Novosad
diamond
12:30 - 13:00
Neobvyklé autotransplantace a jejich komplikace
Martin Starosta
diamond
13:00 - 14:00
Přestávka na oběd
14:00 - 14:45
Jak postupovat při úrazech zubů u mladých ortodontických pacientů
Ewa Czochrowska
diamond
14:45 - 15:30
Gingivální recesy a ortodontická léčba
Jan Streblov
diamond
15:30 - 16:00
III. Třída u rostoucích pacientů
Jiří Baumruk
diamond
16:00 - 16:30
Bolest v orofaciální oblasti
Jan Štembírek
diamond
16:30 - 17:00
Adhezivní náhrada zubu
Petr Barták
diamond
17:00 - 17:30
Léčba erozivně abrazivních defektů
Filip Georges
diamond