Místnost
08:00 - 19:00
REGISTRACE
08:45 - 09:00
Úvodní slovo
Agata Mohammad
09:00 - 10:30
Kongresový kurz
Hugo de Clerck
diamond
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:30
Kongresový kurz
Hugo de Clerck
diamond
12:30 - 13:30
Přestávka na oběd
13:30 - 15:00
Kongresový kurz
Hugo de Clerck
diamond
15:00 - 15:30
Přestávka
15:30 - 16:30
Kongresový kurz
Hugo de Clerck
diamond
15:00 - 17:00
Study Club
Spark
gold
16:30 - 18:00
Posterová sekce
silver
16:30 - 18:00
Otevření výstavy
18:00 - 18:15
Slavnostní zahájení kongresu
Agata Mohammad
18:45 - 22:00
Welcome drink